آغاز به کار سیستم رویت آنلاین فیش های حقوقی شرکت برق منطقه ای آذربایجان

از ابتدای تیرماه سال ۱۳۹۵ سیستم رویت آنلاین فیش های حقوقی شرکت برق منطقه ای آذربایجان آغاز به کار نمود.


جهت ورود به سیستم نام کاربری (شماره پرسنلی) و رمز عبور (شماره داخل فیش امنیتی ) خود را وارد نموده و در مرحله بعد رمز عبور دلخواه خود را وارد سیستم نمایید. توضیح اینکه در مراجعات بعدی به سایت، رمز عبور جدید معتبر خواهد بود.

                                              فایل راهنما                                                               با تشکر

                                                                                                      دفتر فناوری ارتباطات و مدیریت اطلاعات